Đã đóng

Help me with Marketing

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $45 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $15 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Hello.I need some business partners for improving business.

They have to be good experience in sales and marketing.

If someone wants to join to my team without experience we are able to help him/her to learn business deeply and we can assist to create their own business

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online