Còn mở

Help me with Marketing

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $24 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I need a sales person who will bring project related to website and mobile development. for me. I will give you 40% amount of that project and 25$/hr

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online