Key account manager

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $15 - $25 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 35

Mô Tả Dự Án

You can close customer deals.

You have experience in sales and marketing.

You are disciplined, organized and structured.

You have experience working virtually as account manager.

You are fluent in English (a native speaker is most preferred).

You have PC/Mac, headset with mic, and fast internet connection.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online