Còn mở

Launching on Product Hunt

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $435 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I have a mobile app and looking for help to lunch it on Product Hunt. I am looking for someone who knows the Product Hunt community very well, its culture, weaknesses, and strength. The ideal person needs to a member of the community, be able to hunt products, know how to optimize the strategy, and more importantly be able to create upvotes to get featured.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online