Đã đóng

Local Listing In Homeadvisor, Thumbtack and few other companies. This is project is only and only for People living in USA

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹13983 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I am looking for freelancer only and only from USA to list my company in Homeadvisor, Thumbtack and few other companies. Unfortunately i am in india and cannot do so. In order to that i have to be US citizen. If you are interested kindly contact me further.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online