Local Listing In Homeadvisor, Thumbtack and few other companies. This is project is only and only for People living in USA

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹1500 - ₹12500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 3

Mô Tả Dự Án

I am looking for freelancer only and only from USA to list my company in Homeadvisor, Thumbtack and few other companies. Unfortunately i am in india and cannot do so. In order to that i have to be US citizen. If you are interested kindly contact me further.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online