Đã đóng

Looking for writer in marketing domain

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $27 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I need a writer in core marketing domain. Sorry, I don't care if you can handle other subjects effectively because at master's level work it is automatically differentiated if you are expert of the subject or not.

I pay $15/1000 words. Please bid if you can work at this rate. More details in chat. Thanks

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online