Đã đóng

I NEED SALES SALES AND MORE SALES AND HIGH QUALITY AFFILIATE MARKETERS

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $21 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I NEED SALES SALES AND MORE SALES I DO NOT NEED SEO I CURRENTLY HAVE SOMEONE WORKING ON THAT I ALSO NEED HIGH QUALITY AFFILATE MARKETERS TO SIGN UP TO MY AFFILIATE MARKETING PROGRAM ON MY WEBSITE TO KEEP THE SALES COMING IN THESE MUST NOT JUST BE SIGN UPS I NEED AFFILIATES TO KEEP THE SALES UP I WILL BE ABLE TO TRACK IF THE AFFILATES ARE MAKING SALES THE AFFILIATES CAN ALSO TRACK SALES ON THEIR OWN DASHBOARD AND WILL HAVE THEIR OWN PRIVATE LINKS AFFILATES GET PAID 10 PERCENT OF EVERY SALE.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online