I NEED SALES SALES AND MORE SALES AND HIGH QUALITY AFFILIATE MARKETERS

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 3

Mô Tả Dự Án

I NEED SALES SALES AND MORE SALES I DO NOT NEED SEO I CURRENTLY HAVE SOMEONE WORKING ON THAT I ALSO NEED HIGH QUALITY AFFILATE MARKETERS TO SIGN UP TO MY AFFILIATE MARKETING PROGRAM ON MY WEBSITE TO KEEP THE SALES COMING IN THESE MUST NOT JUST BE SIGN UPS I NEED AFFILIATES TO KEEP THE SALES UP I WILL BE ABLE TO TRACK IF THE AFFILATES ARE MAKING SALES THE AFFILIATES CAN ALSO TRACK SALES ON THEIR OWN DASHBOARD AND WILL HAVE THEIR OWN PRIVATE LINKS AFFILATES GET PAID 10 PERCENT OF EVERY SALE.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online