Đã Hủy

Project for johananino89 -- 2

Hi johananino89, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

Kỹ năng: Nghiên cứu thị trường, Tiếp thị, Research Writing, Viết diễn văn, Viết kĩ thuật

Xem thêm: need discuss details project, free wap chat project, myspace chat project, text chat project java, vb6 chat project, flash chat project, technical details qfund project, add live chat project, chat project, simple java chat project, video chat project aspnet

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #14669283

2 freelancer đang chào giá trung bình ₱22222 cho công việc này

maidana1983

A proposal has not yet been provided

₱22222 PHP trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Vrystaat

A proposal has not yet been provided

₱22222 PHP trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0