Đã hoàn thành

Promotion for an adult text service

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ankitvarma604 với giá £66 GBP trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

We have recently purchased an adult text service we need help in promoting it, we haven't been involved in this line of work before and would appreciate anyone who has experience of this and to help us promote effectively our business

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online