Research Writing

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £120 - £199 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 52

Mô Tả Dự Án

High quality writing with no mistakes.

Sufficient evidence of extensive reading and critical evaluation required.

Topic will be discussed later.

14000 words in 20 days

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online