Còn mở

Sell something for me

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹83333 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹75000 - ₹150000 INR
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Required Marketing Executive with good communication skills and should know about mailing and making presentations. Freshers who are willing to work hard and earn good can also apply.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online