Đã hoàn thành

Write a Business Plan

Dự án này đã kết thúc thành công bởi premiumwriters12 với giá $35 CAD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

i need to do research about Saudi Arabia as my business plan is to move country style coffee shop from Canada to Saudi Arabia, i will provide you with an example to how to do it please follow it.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online