Đã đóng

affiliate manager

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $500 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is to manage affiliates . we have our our affiliate system . we need freelancer to manage this system ( to upload banners , landing pages , to contact with other websites to be our affiliates )

whats important in that we need someone who had the experience in the Forex field .

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online