affiliate manager

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 4

Mô Tả Dự Án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is to manage affiliates . we have our our affiliate system . we need freelancer to manage this system ( to upload banners , landing pages , to contact with other websites to be our affiliates )

whats important in that we need someone who had the experience in the Forex field .

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online