Đóng

E2 visa business plan

Dự án này đã nhận được 36 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €452 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

Hi, I need someone with experience that can help me with the writing of a business plan for an E2 visa application. I already have the financial projections and content which needs to be revised/improved. I would also need help with sales/marketing strategies and swot analyses. Please only submit a proposal if you have experience with this and can prove it.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online