Đã đóng

I would like to hire a Marketing Specialist

Dự án này đã nhận được 61 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £878 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£750 - £1500 GBP
Tổng đặt giá
61
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to work on site with the main goal of exploring & increasing our online customer base. Key metrics will be increasing organic conversions, impressions, average CTR and visitor numbers

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online