Đã đóng

I would like to hire a Telemarketer

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2000 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 AUD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

We run a business selling & hiring LED Signs and require lead generation. The target market is small to large businesses in certain industries. It is a very large market, however like most products, there are certain businesses which just wouldn't be worth approaching.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online