programmatori MQL

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €30 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 5

Mô Tả Dự Án

La mia è una strategia formata da:

- Bollinger bands (aspetto break out per ingresso)

- Tabella Excel con calcoli pivot ( calcolo l'ingresso dato dal segnale delle bollinger)

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online