Đã đóng

solid edge designer

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹577 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹400 - ₹750 INR / hour
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Plant design on Solid edge. The Local freelancer from Mumbai, India is preferable

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online