Đã đóng

I would like to hire a Nanotechnology Engineer

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $231 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I require an industry person with basic expertise with respect to the synthesis methods for nanocoatings and nanoparticles prevalent currently in the industry to advise me for the best methods to nanocoatings solutions for everyday articles like footwear, glass, smartphones, etc. In addition, I am looking at making nanocoatings for clients in the cosmetics space.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online