Đã hoàn thành

Business problem

Được trao cho:

$100 AUD trong 2 ngày
(191 Đánh Giá)
7.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $118 cho công việc này

$155 AUD trong 3 ngày
(167 Nhận xét)
6.7
$70 AUD trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
2.1
$155 AUD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$111 AUD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0