Đã hoàn thành

Optimization - applied math

Dự án này đã kết thúc thành công bởi TECHENGINEERING2 với giá $83 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

This work is economic optimization problem.

This aim is to minimize operational costs and equipment/installation cost.

The first stage is fully analytic solution.

the second stage is by numeric by Matlab.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online