Đã hoàn thành

Solve some statistic questions -- 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi lamyae88sid với giá €34 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Hello, I have some questions for a statistic assignment. I want someone to solve for me the assignment as well as explain to me how it is done. Thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online