Đã đóng

Voronoi Tessellation of point process

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM2178 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM32 - RM99 MYR
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

For a given radius R, determine the area of the square. Generate N point centroidal Voronoi tessellation (CVT) in the square. In each of Voronoi cells generate uniform random number of users (M) such that the number of users fall within each cell and also generate non-uniform numbers of users such that the users fall within the cell. Example of the non-uniform distribution is shown in the attached paper.

Note N and M are variable numbers

The code should be able to allow for calculation of the distance from the centroid of surrounding cells to a particular cell. Example let say there are 10 cells, when I select cell 1, it should be able to calculate the distance of all the distance of the centroid from other cells

Also it should be able to calculate the distance of all the users from the surrounding cells to the centroid of cell 1.

The code should be broken down into functions example functions to generate the CVT, functions to calculate the distance of the centroid, functions to compute the distance of the UT to the respective base stations

Deliverables

1. The number algorithm used to create the CVT

2. The mathematical model

3. The matlab codes

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online