Đã đóng

I need an equation designing

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $23 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I want a simple equation designed. As an actor I get my work based on a few variables. 1. My headshot photograph - is it good or bad (suitable or not)?

2. My CV/experience/training - is it right for the role

3. The audition - can I act?

If a casting director likes my photograph, then they look at my CV, if they like both then they may ask me to audtion.

At the audtion I either do well and get the role of I do badly and don't get the job.

If I get the job I get paid

The casting director is the one who makes the decision.

Can you lay this out in an equation?

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online