Còn mở

... Computational fluid dynamics ...

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $473 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

CFD

mixture(Euler) model problem

FLUID DYNAMICS

SOLVE USING MATLAB

PDEs solved

GCI ANALYSIS

Richardson extrapolated values and error bars

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online