Đã đóng

Hire a Matlab and Mathematica Engineer

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $19 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project related to wireless communication. The skill required is Matlab and Mathematica. It is a very small task. I am happy to pay a fixed priced and my budget is $10 USD. But the deadline is very short. Just in two days. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online