Đã đóng

Liberal Math

Dự án này đã được trao cho y887641zq với giá $16 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

liberal arts need quizzes done before 11:59. not negotiating, or with the back and forth talk I am in the eastern time zone so it needs to be started NOW.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online