Đã đóng

DC Microgrid controller design

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $172 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Please bid only if you have proved experience on controller design and stability analysis.

I need someone to develp a matlab simulink model for a DC microgrid using hierrarchical droop control methods. The project is partially started (with componnets of the microgrid already designed in Matlab simulink). I would need an expert experience to do the design and implemenation of the local and hierarchical outerloop controllers for the model. I need full explanation/report on the steps of the implementation with state-space calculations for the controllers design and stability analysis. We can discuss fiurther details over chat.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online