Đã đóng

PID controller (FB41) OPC--

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $46 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Necessary to create a PID controller (in Step7, FB41) for models in Matlab / simulink and data exchange via the OPC protocol.

I have a model in Matlab / simulink, you want to create a PID controller in Step7 (eg configure the FB41 block), and customize the model in Matlab for the OPC. You will be able to do?

Parameters PID controller Matlab I have chosen the following:

Kp=[url removed, login to view]

Ki=[url removed, login to view]

Kd=[url removed, login to view]

NOTE:

You only need to make a PID controller in Step7

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online