Đã đóng

Project

Dự án này đã được trao cho CsanchezA với giá ₹12222 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

The project title is "An adaptive over current protection for distribution system with distributed generation". The software of Matlab and Digsilent Powerfactory could be used for the simulation.

The aim of the project is to develop an adaptive protection scheme, where the system can analyze the active loads and renewable sources connected to it, calculate the line currents and later the impedances analyzing the status of the system, calculate short circuit currents and then calculate the directional and non-directional overcurrent relay settings corresponding to the optimal coordination and constraints.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online