Đã đóng

Project for Volka - Detection of Voltage Envelope

Dự án này đã được trao cho VolKa với giá ₹10000 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

In the concerned paper, voltage envelop detection based on Prony Analysis and Hilbert transform is introduced. I need to get the exact same results from the paper (especially Table I, Table II, and Figure 1, Figure 2). The algorithm is required to be implemented in the exact same manner, as shown in the paper and the exact same results are expected.

The paper is to be implemented on matlab and the delivery of the code is required on the urgent basis.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online