Đã đóng

Radio over fiber system (Toward 5G networks)

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM3686 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM2475 - RM4950 MYR
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I am looking for co-researcher have a number of publications at high standard ISI journal like IEEE to help at this project

with best Regards

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online