Đã đóng

Simple Pattern Recognition (Classification) Using Matlab

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $53 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $50 USD
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

It is a very simple project for someone who knows matlab and pattern recognition. The above folder contains 200 .bmp files. From these files, every 20 shows the same word and as a result 10 words are defined in the whole set (10 words, each word with 20 .bmp). Each word (20 .bmp) is one class. The input of the program should be one of these 200 words/files (.bmp) and after classification (of course training before all these) the program will say to which class the word belong to.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online