Simple Pattern Recognition (Classification) Using Matlab

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $50 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 19

Mô Tả Dự Án

It is a very simple project for someone who knows matlab and pattern recognition. The above folder contains 200 .bmp files. From these files, every 20 shows the same word and as a result 10 words are defined in the whole set (10 words, each word with 20 .bmp). Each word (20 .bmp) is one class. The input of the program should be one of these 200 words/files (.bmp) and after classification (of course training before all these) the program will say to which class the word belong to.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online