Use Diffie-Hellman to encrypt message - 21/03/2017 05:54 EDT

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹600 - ₹1100 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 7

Mô Tả Dự Án

This is a small school project on "image stenography". I already have source code which is encrypting a message with a random key in image. How ever what i want is instead of using random key , secret message should use Diffie–Hellman for both the sender and the receiver end. Source code will be provided.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online