Đã đóng

Use Diffie-Hellman to encrypt message - 21/03/2017 05:54 EDT

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹1460 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1100 INR
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

This is a small school project on "image stenography". I already have source code which is encrypting a message with a random key in image. How ever what i want is instead of using random key , secret message should use Diffie–Hellman for both the sender and the receiver end. Source code will be provided.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online