Còn mở

Write arduino code - open to bidding

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $28 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Need to write a code for Arduino. propane torch needs to be ignited with spark generator to heat up a room. Also, there is gonna be a temperature sensor which will read the room´s temp and need to control it accurately as possible via PID or the most suitable control type.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online