Đã đóng

writing a code and report for neural network

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $272446 CLP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$125000 - $375000 CLP
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Need to write a code for a neural network and create a report for it.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online