Free seized diesel engine piston and put back together

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £20 - £250 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 8

Mô Tả Dự Án

Free up seized piston (from water ingress) in 2-cylinder Sabb (not Saab) marine diesel engine on a narrowboat near Huddersfield and re-assemble . Possible hub-puller needed. Head is off and valves already re-ground.

Must be done in-situ on canal towpath.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online