Đã đóng

General Labour

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là ₹1500 - ₹12500 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Mô tả dự án

We are looking for a diploma mechanical student / graduate to work on a part time basis for us.

We will pay 500/day. Work may be for 5-10 days per month.

You should visit our suppliers' factories and do follow up for us. We shall give training and guidance.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online