Solid work design

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 20

Mô Tả Dự Án

I am looking for mechanical engineers or mechanical engineering major students who are EXPERT in SOLID WORK

The task is : To design a pair of push and pull rods that meet all the strength criteria which are stated in details in the file : EG-165 project PLEASE READ ALL DETAILS CAREFULLY

I need this assignment to be handled perfectly fulfilling all the requirements as stated in the attached files,

Please do not bid if you did not read the files in details and understand it completely

Deadline: Feb 17

Regards,

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online