Đã đóng

Wheelchair in Solidworks

Dự án này đã được trao cho balavivek107 với giá $55 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$50 - $100 USD
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

You have the wheels and symmetry made and sizes

You have to design every parts separate

Look must be identical

Look is in the Fchair

Functions in other pictures / Segway-inspired-personal-mobility-vehicle

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online