Còn mở

I would like to hire a Mechanical Engineer

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $7328 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$5000 - $10000 USD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Looking for an ME to provide CAD designs for a Mechanical Engineering project hi rise building.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online