Đã Đóng

Need amibroker AFL expert -- 2

I have an AFL. I want to sell it commercially. I want some kind of locking mechanism for this AFL.

Kỹ năng: Metatrader

Xem thêm: converting afl amibroker dll, programmatore afl amibroker, code afl amibroker, paid afl amibroker, good afl amibroker, locking mechanism blackberry storm, free trading afl amibroker, basic afl amibroker, afl amibroker trade, afl amibroker mq4 metatrader, afl amibroker, add afl amibroker

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) Ahmedabad, India

Mã Dự Án: #13137701

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1300 cho công việc này

sergeykrasniy

Good afternoon. I can write a expert, the indicator by your description. did you have code? text text

₹1300 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0