Đã Đóng

Need amibroker AFL expert -- 2

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1300 cho công việc này

sergeykrasniy

Good afternoon. I can write a expert, the indicator by your description. did you have code? text text

₹1300 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0