Đã đóng

I want make an alert indicator

Dự án này đã được trao cho mediangel với giá $77 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I want to create a simple indicator which can:

1) few horizon lines price which can send email alert if price touch the line

2) price should be touch that line in ? minutes and in ? bar and in ? timeframe

For example: put the line alert at [url removed, login to view] GBPUSD, 4 bar and 60 minutes, in timeframe 5'. If there is 4 bar at timeframe 5' touch price [url removed, login to view] in 60'. It send me an email alert, if it only touch 3 bar or different timeframe or it touch 4 bar in 65 minutes, the alert won't work.

3) The email tittle alert will simple as line ? touch GU at price ? at timeframe ? at time ?

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online