Đã hoàn thành

loading WinCE (English) on tiny6410 Friendly ARM board

Dự án này đã kết thúc thành công bởi akhilbytes với giá $30 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

I have tiny 6410 friendly ARM board. WIndow CE english version has to be loaded on friendly ARM [url removed, login to view] can be completed over internet/*Removed by admin* or if you are local person, in your office.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online