Đã đóng

I would like to hire an Arduino Engineer

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹3846 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Using NodeMCU i need to detect water level low, medium, high. NodeMCU should act as a web server. When i call that IP using REST API from java or .net i need to get Low or Medium or High values. I will take static IP. I need to use two NodeMCU's from a single network.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online