Đã đóng

Build Access Database for research project - 19/03/2017 10:11 EDT

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $155 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

For a small medical study we want an interface for students to type in data.

Your job ist to build an Access Database with approximately 70 fields (binary answers, categorical drop down, a few free text fields)

only few dependencies, e.g. if clicked yes on previous question some space for freetext should be available

the data should be saved in the background for statistical analysis

if you know another software then access or plattform, let us know. no cloud solutions!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online