Đã hoàn thành

I would like to hire a Software Developer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi qdcs524 với giá $70 SGD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 SGD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

a simple program to track distribution of meals in dormitory to worker by scanning the barcode on workpass with barcode that match those eligible in the database.

a)2 meals a day for the complete month (Breakfast & dinner) Repeat collection of either breakfast or dinner is one time each only per day.

b)The input panel when scanning the barcode should indicate OK to collect or if it is a duplication prompt breakfast or dinner already collected before. (if barcode scanner is down, must be able to use keyboard to enter.

c) the database data can be edit or deleted and will also allow data entry for worker name, amount paid for the month (yes/No).

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online