Đã đóng

Document Microsoft Exchange 2010, 2013 & 2016 envelope journaling process

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $15 - $25 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Mô tả dự án

I need someone who knows Microsoft Exchange 2010, 2013 and 2016 to help document the process for setting up envelope journaling and to test the different methods with our archiving software

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online