Document Microsoft Exchange 2010, 2013 & 2016 envelope journaling process

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $15 - $25 USD / hour

Mô Tả Dự Án

I need someone who knows Microsoft Exchange 2010, 2013 and 2016 to help document the process for setting up envelope journaling and to test the different methods with our archiving software

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online