Đã hoàn thành

Sharepoint Theme

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mbabuinfo với giá $400 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

I would like a Sharepoint Online/O365 theme designed.

I have a WSP file that can be copied (no source code)

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online