Đã đóng

UAT User Acceptance Testing - iOS Social App - Need 2 Devices

Dự án này đã được trao cho YevhenUA với giá ¥1255 JPY / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
¥800 - ¥1500 JPY / hour
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Social messaging app - test plan provided. Provide detailed comments.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online